lördag 19 september 2020

Pappa berättade

 Att Sverige hjälper flyktingar är inget nytt, Sverige har hjälpt flyktingar förut, detta var år 1944 i Junsele.

Pappa berättar:
1943. Finska skolbarnen som hade difteri och bodde på skolhemmet och "gula" skolan. Det kom många barn som bodde på de båda skolorna. Skolbarnen från hela Junseleområdet fick ledigt från skolan och fara hem innan de finska barnen kom.
Pappa gick snickarkurs i källaren på skolhemmet och dom fick vara kvar då de inte kom i kontakt med de finska barnen. Pappa och hans klasskamrater fick gå till läkaren och få en injektion mot difteri, en stor rostfri spruta användes. Många hade varit kaxiga innan, men när det bar till hade någon av grabbarna till och med svimmat när denne sett sprutan. (Fick namnet på denne av pappa) Han minns än lukten av eter.
September till november gick han snickarkursen i källaren på skolhemmet, De finska flyktingbarnen hade kommit dit i oktober nån gång.
Innan de Finska barnen kom fick pappa och hans skolkamrater äta lunch, som kunde vara välling och mjuk smörgås (bullsmörgås på Krangemål), nere i källaren på gula skolan. Sen fick dom ta matsäck med sej, dom rymdes inte att äta tillsammans med de finska barnen, eller om det var smittorisken.
Pappa bodde under denna tid hos sin faster på Bölesåkern, även under fortsättningsskolan och Konfirmationen bodde han där. På våren, 1944, gick pappa fortsättningsskolan i trädgårdsodling och konfirmerade sej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar