måndag 26 februari 2018

När vägen kom till Ulvvik


Övernaturligt.

Pappa berättade att när Gustaf Sjöberg hade bott på Ulfvik, hade han mött en  kvinna tidigt en morgonen. Men kvinnan som han hade mött hade avlidit dagen innan...

Köprekontrakt Hömyra

Fick detta av Birger Moström, känner själv inte till så mycket om Hömyra då min farmor dog när pappa var ca 2 veckor gammal så han kunde inte heller berätta så mycket om den byn,


Till Hemmansegaren Anders Persson i Eden och Johan Petter Moström i Kvarnå upplåter och försäljer undertecknad Nils Jakob Svensson mitt egande hemman fyra seland No 1 Hömyra i Junsele socken, emot en köpeskilling af Tio tusen /10,000/ kronor, hvilken summa är gulden genom köparnes öfvertagande af i hemmanet befintliga penninginteckningar och följaktligen härigenom quitteras.

Den köpta egendomen, af hvilken Persson och Moström förwärfva hälften hvardera, tillträde denna dag med skyldighet för köparne att ensam betala lagfartskostnaderna.

Hemmanet öfverlåtes med den rätt säljaren dertill eger, och äro åtkomsthandlingarna till köparne öfverlämnade.

På dessa villkor öfverlåter jag (ord saknas pga trasigt dokument) hemman 4 seland No 1 Hömyra å Anders Persson och Johan Petter Moström att derå söka och vinna lagfart, som skedde i Krånge den 3 Oktober 1910.

                                                                                       N. J. Svensson
Bevittnas af                                                                    Säljare
A. F. Domeij
E. Söderdahl                                                                  J. P. Moström
                                                                                       And. Persson

                                                                                       Godkännes af mig
                                                                                       Amanda Svensson
                                                                                       /på begäran tecknat af mannen)

Uppvisadt och antecknadt i 1911års mantalslängd för Junsele socken betygar
                                                                                       A. F. Domeij
                                                                                       Mantalskrifningsförrättare


§ 16 År 1911 den 17 januari, å lagtima vårtinget i Resele tingslag, meddelades på grund av detta köpekontrakt lagfart för Anders Persson å 2 seland och för Johan Petter Moström å 2 seland No. 1 Hömyran i Junsele socken; betygar
                                                                 På häradsrättens vägnar:
                                                                 Fv Dardel

Samer på Ulfvik

När mamma var en liten tös brukade det komma samer som övernattade i bryggstugan. Det var under renflytten till och från fjällen till skogslandet.
Dom hade en lapphund med sej och mamma hade blivit så rädd att hunden skulle ta katten, då hade samen sagt åt mamma.
Int behöv du vara rädd för hunn, nå klära katta sä. sa samen Nils Månsson??
Pappa kom inte ihåg vad samerna hette, Jonsson eller Fjellstedt eller ?

måndag 5 februari 2018

Pappa berättade om skogsarbetarlivet

Det har kommit mer snö. Pappa var skogsarbetare och berättade att nån gång på 50-talet hade det varit 1 meter snö och mer. Han hade fått skotta runt trädet ner till roten, ställt sej nere i hålet, startat motorsågen och fällt trädet utan möjlighet att kunna springa undan om trädet skulle ha farit åt fel håll, han var tvingad att stå där i avgaserna i hålet för att kunna fälla trädet, inga andningsskydd fanns.! Sen skulle han pulsa i snön, skotta för att kunna kvista av trädet. Det var tungsamt och en arbetsmiljö under all kritik! Dom hade betalt per träd dom fällde så förtjänsten blev inte så stor sådana dagar. Bilen och motorsågen skulle tankas och underhållas. Motorsågen som dom fick köpa själva, sen skulle lönen räcka till familjens uppehälle också. Visst var det bättre förr, eller?

Han körde motorcykel några mil i sträng kyla för att arbeta i skogen. Han hade frödd (förfrusit) hakan en dag på MC:n, det hade varit en glipa i halsduken.


Tror inte många tänker på hur mycket det förändrats i arbetsmiljön sen dess och vilka som åstadkom den förändringen.


Efter en hård dags arbete i skogen var nog en del utav dom nog ganska slut i kropp och själ. En del blev skogsonda när dom kom hem,minns inte pappa så, men däremot så lärde jag mej svära när han filade sågen hemma på köksbordet på kvällen. Minns att han la en tidning under sågen och en kväll så klater det för honom, han tappade sågen, så nån del av sågen gjoorde ett litet jack i det nya Perstorpsköksbordsskivan, pappa drog en ramsa och jag som var ett par år hängde givetvis på. Barn brukar ha en förmåga att höra och härma det dom inte ska.

Pappa var mycket rädd om grejer och dom hade nog fått spara för att kunnat köpa köksbordet av Hjalmar Eriksson och när han då gjorde ett fult jack i bordsskivan var nog besvikelsen mycket stor. Han hade ingen annanstans där det var varmt att hålla till med underhållsarbetet av sågen.

Han berättade att mamma gjorde köttfärslimpa som hon drygade ut med mycket skorpmjöl, så dom döpte om den till skörpmjölslimpa...


1955 högg pappa åt "Jackesa" i Ruske när det blev solförmörkelse. Det hade blivit nästan mörkt och fåglarna tystnade.

Nils Berglund, snickare

Här berättar farfar Nils Berglund varför han valde bort livet som jordbrukare. Har alltid funderat på varför han sålde och flyttade från Åkerbränna. Farfar och Salmon var 6:e generationen på gården. 
Att Salmon, hans bror, senare flyttade det är inte något att fundera över. Han var reumatiker och blev sämre och sämre så livet på Åkerbränna blev omöjligt för honom.
Farfar gjorde en skalenlig modell av Mo gamla kyrka och kyrkstapel som ställdes ut på Musik och Konstvveckan. Taken var gjorda av 4000 små handgjorda spånbitar.
Publicerat i April 1969

Farfars mallar