tisdag 12 april 2011

Nils Jacob Svensson (fm f)föddes 25 februari 1861 i Åkerbränna., död 13 oktober 1932 i Hömyra.
Gift 2 november 1889 med Amanda Helena Jacobsdotter född 9 maj 1865 i Hömyra, död 15 april 1945.

Barn:
Margareeta Dorotea född 9 mars 1891
Sven Peter född den 1 maj 1892
Jakob Valfrid född 6 september 1893
Nils Mauritz född 30 november 1895
Alfa Kristina född 5 juli 1898
Hanna Helena född 7 januari 1901
Hilda Eleonora född 11 juli 1902
Ingeborg Amanda född 27 oktober 1903
Anders Henning född 2 mars 1905
Astrid Maria född 8 september 1907

Har fått kopior på dessa två köpekontrakt av Birger Moström. Tack så mycket!


Köpekontrakt.
Till vår son Nils Jakob Svensson och hans hustru Amanda Helena Jakobsdotter upplåter och försäljer vi härmed att genast tillträdas, vårt egandes Kronoskatte hemman Hömyra om fyra /4/ seland uti Junsele socken af Westernorrlands län, sådant det nu befinnes, allt vad dertill hörer, och med lag och rätt tillvinnas kan, emot en köpesumma Ettusenfemhundra /1500/ Kronor som är tillfullo betalt och härmed quitteras, i följd hvaraf jag afhänder mig egande rätten till nämnda hemman och tillegne det Nils Jakob Svensson och hans hustru Amanda Helena Jakobsdotter, som alltså eger att derå söka lagfart och fasta.
Sålunda är afhandlad och överenskommit som skedde i Junsele den 25 April 1890.

Wittnen                                                     Sven Jönsson Åkerbränna
E. Östlund                                                Greta Gunilla Nilsdotter
Erik Östlund                                                                   Säljare

                                                                 N. J. Svensson
                                                                 Amanda Helena Jakobs Dotter
                                                                                       Köpare


§ 24. År 1890 den 28 oktober vid Höstetinget med Resele tingslag i Näsåker, beviljades på grund häraf lagfart å 4 seland No. 1 Hömyran för Nils Jakob Svensson och hans hustru Amanda Helena Jakobsdotter, betygar
                                            På Häradsrättens vägnar
                                            Teodor Ringenson


Birger Moström skriver: Hej, igen! Ytterligare ett dokument som rör din pappas morfar. När N. J. Svensson haft sitt hemman i ca 20 år hade han varit tvungen att inteckna hemmanet för olika skulder han ådragit sig. Han hade bl.a. en stor skuld till Söderdahls. När fordringsägarna till slut krävde betalt var han tvungen att sälja hemmanet. Köparna blev svågern Johan Petter Moström (min farfar) som var gift med N.J:s syster Ingeborg Dorotea Svensson och Anders Persson, Eden, som köpte var sin hälft. De löste inteckningsskulderna och blev därigenom ägare till hemmanet för 10.000 kronor(Hur han var släkt vet jag inte. Han tog sig namnet Edsfors sedan). 7 av Johan Petters barn fick sedan var sin sjundedel av Hömyra och min bror Larsa Moström och en kusin till oss äger nu den halva som Johan Petter köpte av N.J. Svensson.

Till Hemmansegaren Anders Persson i Eden och Johan Petter Moström i Kvarnå upplåter och försäljer undertecknad Nils Jakob Svensson mitt egande hemman fyra seland No 1 Hömyra i Junsele socken, emot en köpeskilling af Tio tusen /10,000/ kronor, hvilken summa är gulden genom köparnes öfvertagande af i hemmanet befintliga penninginteckningar och följaktligen härigenom quitteras.

Den köpta egendomen, af hvilken Persson och Moström förwärfva hälften hvardera, tillträde denna dag med skyldighet för köparne att ensam betala lagfartskostnaderna.

Hemmanet öfverlåtes med den rätt säljaren dertill eger, och äro åtkomsthandlingarna till köparne öfverlämnade.

På dessa villkor öfverlåter jag (ord saknas pga trasigt dokument) hemman 4 seland No 1 Hömyra å Anders Persson och Johan Petter Moström att derå söka och vinna lagfart, som skedde i Krånge den 3 Oktober 1910.

                                                                                       N. J. Svensson
Bevittnas af                                                                    Säljare
A. F. Domeij
E. Söderdahl                                                                  J. P. Moström
                                                                                       And. Persson

                                                                                       Godkännes af mig
                                                                                       Amanda Svensson
                                                                                       /på begäran tecknat af mannen)

Uppvisadt och antecknadt i 1911års mantalslängd för Junsele socken betygar
                                                                                       A. F. Domeij
                                                                                       Mantalskrifningsförrättare


§ 16 År 1911 den 17 januari, å lagtima vårtinget i Resele tingslag, meddelades på grund av detta köpekontrakt lagfart för Anders Persson å 2 seland och för Johan Petter Moström å 2 seland No. 1 Hömyran i Junsele socken; betygar
                                                                 På häradsrättens vägnar:
                                                                 Fv Dardel


måndag 11 april 2011

Salomon "Björn-Salmon" Berglund och lite om hans barn
Födelseboken Junsele: Födde 30 mars 1829, döpt 31 mars. Rusksand: Sökande Nybyggare Anders Andersson och
hans hustru Christina Salomonsdotter son Salomon.
Vittnen: Socken Predikant Sundeius och hans hustru. Klockare Jacob Åkerström och hans hustru i
Östanbäck. Bonden Olof Andersson och hans hustru från Forsnäs Åsele. Bondesonen Ol
Olofsson Bondedottern Lisa Nilsdotter i Lillegård
Födde/dop, Junsele C:2, 1790-1855 Bild 85/200

Salomon Berglund född den 30 mars 1829 i Rusksand, Junsele. Död i magkräfta den 10 juni 1897 i Åkerbränna, står då som födorådstagare. (dödsbok Junsele)

Gift den 15 oktober 1850 med Sara Magdalena Hansdotter född den 24 juni 1827 i Åkerbränna,

död där den 8 augusti 1917. I dödsboken Enkan Sara Magadalena Jakobsdotter, ingen dödsorsak angiven.
Dom fick barnen:
Mathilda född 4 januari 1851, död 10 januari 1851     
Eva Maria född 13 november 1852
Nils Anders född 30 juni 1855
Jacob Petter född 21 oktober 1857, blev bonde i Ruske, far till Ruske-handlar´n
Stina född 28 december 1859, död 1 januari 1860
Christina "Stina"Lovisa född 10 oktober 1862 g Per Björn d.y.
Gertrud Greta född 1 april 1866 g Bergström

I husförhörslängderna står det att Salomon är God.

Pappa berättar om mötet med björnhonan med 2 ungar:

Björn-Salmon hade mött björnhonan på Hästberget, när Salomon tog ett steg tillbaka tog björnen ett steg framåt och när Salomon tog ett steg framåt tog honan ett steg bakåt, så hade dom hållit på ett tag tills björnungarna kom fram ur skogen. Då hade honan farit iväg för att köra undan dom och då passade Salomon på att springa iväg ifrån björnarna.
Salmon var ingen björnjägre berättar pappa.

Det är nog inget konstigt att han blev kallad Björn-Salomon efter det mötet med en björnfamiljen, än idag så är det nog mycket läskigt att obeväpnad att möta en livs levande björnhona med ungar i skogen. Det är nog läskigt att möta en med geväret laddat, misstänker jag.


Pappa står framför Björn-Tallen på Hembygdsgården i Junsele, den tallen som hans hans farfars far ska ha dansat runt, berättelsen "En ringdans medan mor väntar" av Pelle Molin. Se artikel på Hembygdsgårdens hemsida om förklaringen till Pelle Molins novell.


Pappa och jag vid Björntallen i Junsele på Hembygdsgården 2011.


Emma har skrivit på baksidan avfotot: farfar och farmor, på framsidan deras namn.
Namn uppgifter från Gösta Svenssons bok om Åkerbränna.
Övre raden från vänster: Sven Jönsson med hustru Sara Margareta Gunilla, Salomon "Björn-Salmon" Berglund med hustru Sara Magdalena, Daniel Jönsson och "Gammel-Kajsa" moder till Jon Salmonsson Walldén som står längst till höger.
Nedre raden från vänster:
Kajsa-Dea hustru till Daniel Jönsson, Lena Åkerholm hustru till båtsman Jacob Petter Jacobsson Åkerholm och Lisa-Kajsa Salmonsson hustru till Jon Salmonsson Valldén.
Emma har skrivit.


Nils Anders "Nils Ander" Berglund (ff f)

                                                                            


Bonden Nils Anders "Nils Ander" Berglund föddes den 30 juni 1855 i Åkerbränna och dog där den 9 februari 1930.


Den 7 september 1879 vigdes han med Maria Björn född den 24 april i Östmark, Värmland. Hon dog i Åkerbränna den 1 mars 1934.

De fick barnen:
Salomon Petter f  den 11 januari 1880
Christina född den 18 april 1886, död 30 april 1886.
Junsele födda 1886. bild 289. Döpt av F. Blix. Junsele dödsbok 1886, bild 346.
Ida Maria f den 28 juni 1887
Emma Kristina f 29 juli 1890
Sara Erika född den 22 juni 1892
Anna Magdalena f  24 maj 1895
Nils Viktor f  9 februari 1898


Nils Anders och Maria med äldste sonen Salomon
Emma


Maria och Sara
Maria och Emma

Från vänster Salomon, stående Sara, Ida

Pappa berättar att Nils Ander hade klättrat högt upp i kornhässjan och ramlat ner, han hade turen att inte göra sej illa.
Nils Viktor Berglund (ff)Nils Viktor Berglund föddes den 9 februari 1898 i Åkerbränna som yngst av 6 syskon.
Han dog 24 februari 1970 i Junsele
Enligt Gösta Svensson i boken om Åkerbränna sålde fadern Nils Anders hemmanet den 16 juli 1921 till sönerna Nils och Salomon .
Läser i handlingarna rörande laga skifte å Åkerbränna 1:3 eller 2½ seland upprättade år 1928-1929 hur det gick till när skogsbolagen fick avverkningsrätten, mer kommer i detta ämne. Samt delningen av hemmanet mellan Salomon och Nils, dom hade drygt 450 hektar skog tillsammans. Miljon värden i dagens penning värde.
Pappa berättar att för att få tillbaka rätten tidigare till deras egen skog hade dom fått gå ner till 9 tum.Ingrid

F.v stående Nils Berglund, nr 4 Salomon Berglund
F.h. 2:a stående Ida BerglundF.v Maria Björn, sönerna Salomon och Nils
Fotot är taget när farfar byggde huset nedan.Åkerbränna Nils Berglunds gård
från vänster "Norge-flicka", Ida, Emma, Salomon, Ingrid, Nils, Henrik Håltbråten (Idas make) Yngve och hunden Bonzo. Foto sen 1945-48.
Salomon Berglund, Gunnar Nilsson, Verner Jonsson, Emma, Yngve, Ingrid och Bonzo.
Pappa berättade att bilden är tagen vid slåttannan och att farfar hade en 10 liters flaska med Länsmans dricka som han bjöd herrarna som hjälpte till med slåttern på. Vad de inte visste var att farfar hade spetsat länsmansdrickan med 1 liter sprit, så desto längre dagen led desto gladare slåtterarbetare hade han.
Åkerbränna
tv sommarstugan (bagarstugan), farfars hus och huset till höger om vägen är "gammhuset" där Salomon, Emma och pappa bodde, Björn-Salomon bodde också där, nu är den sommarstuga på Valviken. Farfar flyttade den dit. I bakgrunden mellan husen sys ladugården.
Salomon och farfar delade på hemmanet, farfar byggde ett eget hus på sin del. När farfar flyttade till Junsele 1945, flyttade Emma, Salomon och Yngve dit.

Farfar på väg till slåttanna med pipan i munnen, räfsan och den trebenta koppar kaffepannan.
Sittande till vänster Nils Berglund, år 1919
övriga okända.

                                                                    
Den 2 november 1923 vigdes Nils och Ingeborg Amanda Nilsson född den 27 oktober 1903 i Hömyra.

Dom fick barnen:
 Ingrid Maria född 28 juli 1924
Ett dödfött gossebarn 11 oktober 1926
Nils Yngve född den 8 januari 1931
Den 28 januari 1931 dog Ingeborg av Pnenomi, lunginflammation. (Läkarens anteckning)

Nils och Ingrid

Ingeborg och Ingrid


Ingrid och Yngve (omkring 8 år)

Adele Walldén 6 år, Yngve 6 månader,  Ingrid 7 år,


från vänster: Tore Björn, Sven Björn, Yngve Berglund, Helge Björn.
Foto: Bojan Björn


Emma Berglund Maria Björn på sparken Ingrid Berglund.


Yngve och Ingrid
Ingeborg och Ingrid
Nils och IngridYngve, 5 år utanför Björn-Salomons hus.


Maria och Ingrid, Nils Anders i bakgrunden.

Yngve
Huset som farfar byggde 1945, "Västat", Västbyn, ligger i skärningsbacken på höger sida från Junsele
Yngve och Emma
1945 sålde han sin del i gården på Åkerbränna och flyttade till Junsele där han byggde sej ett hus i Västbyn där han bodde fram till sin död. Han arbetade som snickare och hobbysnickrade på fritiden.
Sommaren 1958 i Mosjöen, Norge hos dottern Ingrid med familj.
Här är han 60 år